Bạn thường xuyên được nói rằng muốn bớt mỡ bụng hay bớt mỡ 1 khu vực nào kia thì phải tiến hành các bài đồng chí dục giảm mỡ toàn thân đúng không ạ nào. Nếu như bạn có đi tập ở phòng tập thì dễ dàng rồi, tuy nhiên nếu mình không đi tập ở phòng luyện tập thì làm thế nào ?. Đây chính là những bài xích tập bớt cân dành cho mình đây.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

11 Plyo Lunges

Thêm một bài Plyo khác nữa. để thực hiện bài này, bạn hãy xem gợi ý sau

*
*
*
*
*
*

16 Modified Mountain Climbers

*
*

2 tay duy trì 2 đầu của dây mang lại giãn, bảo đảm an toàn là dây không thật giãn và độ bọn hồi toàn diện để chúng ta cũng có thể kéo giãn nở ra được nhé.Thực hiện rượu cồn tác Jumping jack với đôi tay kéo giãn gai dây nha.