Cấu trúc câu điều kiện loại 1, 2, 3 cùng với mệnh đề “If” là loại câu được sử dụng không ít trong giao tiếp hàng ngày cũng giống như trong văn viết. Đây là một trong những mệnh đề dễ dàng và phổ cập nhưng ko phải ai cũng nắm vững vàng cách sử dụng chúng đúng chuẩn nhất.

Bạn đang xem: Cấu trúc câu điều kiện loại 1

Trong bài viết này bọn họ sẽ thuộc nhau khám phá và ôn kĩ về phong thái dùng của các loại Câu điều kiện trong giờ đồng hồ Anh.


Tóm tắt cấu tạo các loại câu điều kiện

Trong giờ đồng hồ Anh bao gồm 3 loại câu đk chính:

Loại 1: If + S + V(s/es), S + will/can/shall + V(nguyên mẫu)

If I have enough money, I will go to lớn Japan.

Loại 2: If + S + V(quá khứ), S + would/could/might + V(nguyên mẫu)

If I had enough money, I would go lớn Japan

Loại 3: If + S + had + V3, S + would/could/might + have + V3

If I had had enough money, I would have gone to Japan.

Câu đk loại 1

Còn được điện thoại tư vấn là câu điều kiện có thực ở hiện nay tại, cần sử dụng để miêu tả những sự việc/ điều kiện có tác dụng xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

*

Trong câu đk loại III, hễ từ của mệnh đề đk chia theo hình thức quá khứ phân từ, còn hễ từ của mệnh đề thiết yếu được phân tách dưới dạng ‘would have + Ved/PII’.

Một số ví dụ:

If you had studied harder you would have passed the exam.

Nếu các bạn học chăm chỉ hơn, bạn đã có thể vượt qua kỳ thi.

If I had accepted that promotion I would have been working in Milan.

Nếu trước đây tôi gật đầu lời đề xuất thì giờ đồng hồ tôi đang đang làm việc ở Milan.

Câu điều kiện hỗn hợp

Có các dạng câu điều kiện hỗn hòa hợp trong tiếng Anh, tuy nhiên bọn họ thường hay gặp nhất đó là loại câu kết hợp giữa một số loại 2 và loại 3. Câu điều kiện này luôn luôn có thật với ‘if’ tất cả nghĩa như ‘when’ hoặc ‘every time’.

Cấu trúc: If + S + had + V-pII, S + would/ could/ might + V

Ta thấy mệnh đề điều kiện – If clause sử dụng cấu tạo của câu đk loại 3 (động từ chia ở thì vượt khứ trả thành), còn mệnh đề thiết yếu – main clause sử dụng cấu trúc của câu điều kiện loại 2 (would/ could/ might + V).

Xem thêm: Loa Bluetooth Mini Hiệu Quả, Giá Hạt Dẻ, Giao Hàng Tận Tay, Loa Không Dây & Loa Bluetooth Uy Tín, Giá Tốt

Ngữ pháp cùng trường hợp áp dụng của một số loại câu này khá tương đương với câu điều kiện loại 3, do này mà dễ gây nên nhầm lẫn mang đến những bạn chưa thay kĩ.

Ví dụ:

If he had done his homework on time, he wouldn’t be in trouble now.

Nếu anh ấy chấm dứt bài tập về đơn vị đúng hạn, anh ấy đang không gặp mặt rắc rối bây giờ.

Sự không giống nhau: vào câu điều kiện loại 3 thì bối cảnh của mệnh đề chính ra mắt trong vượt khứ còn trong câu lếu hợp toàn cảnh của mệnh đề chính diễn ra ở hiện tại (now).

Các dạng khác của câu điều kiện

1. Vào câu đk loại I, ngoài sử dụng thì hiện tại đơn cùng tương lai solo thì rất có thể dùng những thì khác tùy thuộc vào từng hoàn cảnh

Ex: If Jin came so late, they can not go out.

(Nếu Jin cho quá muộn, họ rất có thể không đi ra phía bên ngoài được)

Trong câu này, ta không sử dụng thì hiện tại đơn cùng tương lai solo như câu điều kiện loại I thông thường mà sử dụng quá khứ đối chọi và ‘can’ để mô tả ý nhấn mạnh sự việc.

2. Trong câu đk loại II, có thể sử dụng cấu trúc ‘were to lớn + Vinf’ ở mệnh đề điều kiện để thể hiện ý tưởng nghỉ ngơi tương lai với ‘could/might’ rứa cho ‘should/would’ cho kĩ năng xảy ra sự việc, hành vi ít hơn

Ex: If Wind were khổng lồ come next Monday, I might have time to lớn see him.

(Nếu Wind cho đây vào đồ vật Hai tới, tôi có thể có thời gian gặp mặt anh ấy)

 Ở đây, ta sử dụng kết cấu ‘were khổng lồ + Vinf’ cho vấn đề Wind sẽ tới vào sản phẩm công nghệ Hai và khả năng tôi tất cả thể chạm mặt anh ấy là cực kỳ ít.

3. ‘If it were not for/If it hadn’t been for’ được dùng làm thể hiện nay sự việc, hành vi này phụ thuộc vào vào sự việc, hành vi kia (Mệnh đề đưa định)

Ex: If it hadn’t been for his hard working, he would have failed this exam.

(Nếu không do anh ấy học tập chăm chỉ, anh ấy đã trượt bài kiểm tra này)

Câu bên trên muốn diễn tả việc anh ấy bao gồm qua bài kiểm tra xuất xắc không phụ thuộc vào vào việc học tập chăm chỉ.

Bài tập vận dụng

I. Phân chia động từ bỏ (loại 1&2)

If we _____________ khổng lồ Dresden, it will be a fantastic trip. (cycle)I _____________ the school bus if I don’t get up early. (miss)Harriet would stay longer in Vienna if she _____________ more time. (has)She _____________ the people in Peru if she bought her coffee beans in this shop. (support)If I don’t see Claire today, I _____________ her this evening. (phone)If Carlos _____________ sailing, he’ll need a life-jacket. (go)If my brother _____________ his car here, the traffic warden would give him a ticket. (park)You’ll catch a cold if you _____________ a pullover. (not wear)If you drink more of this sweet lemonade, you _____________ (get)If Marcus sings in the shower, I _____________ the radio up to full volume. (turn up)

II. Chia động từ (hỗn thích hợp 3 loại)

If it rains, the boys ______________ hockey. (play)If he ______________ his own vegetables, he wouldn’t have to lớn buy them. (grow)Jim ______________ whisky distilleries if he travelled khổng lồ Scotland. (see)Would you go out more often if you ______________ so much in the house? (not have khổng lồ do)She wouldn’t have yawned the whole day if she ______________ late last night. (stay up)If you ______________ a minute, I’ll come with you. (wait)If we arrived at 10, we ______________ Tyler’s presentation. (miss)We ______________ John if we’d known about his problems. (help)If they ______________ new batteries, their camera would have worked correctly. (use)If I could go anywhere, it ______________ New Zealand. (be)

Đáp án

I.

cyclewill misshadwould supportwill phonegoesparkeddon’t wearwill getwill turn up

II.

won’t playgrewwould seedidn’t have khổng lồ dohadn’t stayed upwaitwould misswould have helpedhad usedwould be