văn bản

Trong một lần trọng sinh bi thảm, nai lưng Duệ, một dân otaku chính cống, một nhân loại rơi vào ma giới, mọi nơi những là ma tộc hung tàn, tà ác. Đối mặt với ma đế lớn bố, long tộc cao ngạo, nhân tố quân vương cường hãn, thuộc vô tận địch nhân, đạt được siêu cấp khối hệ thống làm bừa, hắn đang tuyển lựa chọn làm cường đưa hay ngươi có tác dụng đao, ta có tác dụng thịt khoác ngươi xẻ? Mỹ đàn bà ma giới bao gồm không ít, tè công chúa gian xảo, băng tô mỹ nữ lãnh khốc, lưỡi hái thanh nữ ma bạo lực, mị ma yêu mị mong mỏi mạng... Đón xem một vị otaku nho nhỏ tuổi làm cầm cố nào từng bước đi lên, từng bước một thổi lên khúc nhạc ma giới cô gái tế truyền kỳ.


Bạn đang xem: Chàng rể ma giới truyện tranh

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Tải Phần Mềm Học Tiếng Nhật Trên Pc, Phần Mềm Học Tiếng Nhật Trên Máy Tính

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*