ban đầu mình vào cốc cốc bình thường sau kia thoát ra nghịch game. Đang gameplay thì thiên nhiên bị out ra. Sau đó mình vào lại cốc cốc thì ko tài như thế nào vào nổi, vào task manager thì ko thấy hiện tại trong tiến trình. Bản thân định tải lại ly cốc thì dòng trình thiết đặt nó mở được 1s rồi tự động thoát. Các phần mềm khác vẫn vào bình thường. Nhờ rất nhiều người hỗ trợ tư vấn giúp mình