Trong một quãng văn giờ Anh, trường đoản cú nối được dùng rất phổ biến. Nó được đánh giá là thành phần không thể thiếu trong số văn phiên bản tiếng Anh, có công dụng thể hiện ví dụ và truyền cảm hơn văn bản văn bản. Bài viết sau đây sẽ tổng hợp các từ dùng để nối câu vào tiêng Anh thông dụng mà bạn phải biết.

Bạn đang xem: Những từ nối câu trong tiếng anh

"Not only, but also" như thế nào cho chính xác?

Điểm mặt những từ nhằm hỏi trong tiếng Anh - Anh ngữ Athena

Khái niệm về những từ dùng để làm nối câu trong giờ Anh

Các từ dùng để nối câu trong giờ Anh giỏi từ nối trong tiếng anh – linking words là đều từ gồm tác dụng chỉ dẫn người đọc, ngắt câu, chuyển ý sẽ giúp văn bản trở nên ví dụ hơn. Khi sử dụng những trường đoản cú này thì ngôn từ văn phiên bản sẽ trở nên cụ thể và dễ dàng nắm bắt hơn.

Xem thêm: Xem Phim Truy Tìm Ký Ức Full Hd Vietsub, Xem Phim Truy Tìm Ký Ức

Từ nối trong tiếng Anh thường là đông đảo từ hoặc cụm từ được dùng trong văn bản tiếng Anh sẽ giúp đỡ bạn trở đề xuất chuyên nghiệp, lưu lại loát hơn. Nó là 1 phần quan trọng trong câu, làm cho tính lô ghích trong tiếng nói và câu văn.

*

Từ nối trong giờ đồng hồ anh vẫn được tạo thành 3 loại như sau:

Liên tự kết hợp: nối từ/cụm từ hoặc mệnh đề ngang hàng tất cả cùng chức năng. Tương liên từ: là sự kết hợp giữa liên từ và một từ khác; có công dụng liên kết các từ hoặc mệnh đề tương tự về ngữ pháp. Liên tự phụ thuộc: nối các mệnh đề không giống nhau về chức năng.

Bài giảng chi tiết về liên từ trong giờ đồng hồ Anh

Tổng hợp những từ dùng làm nối câu trong giờ đồng hồ Anh

1. Từ dùng làm thêm thông tin

và (và) also (cũng) besides (ngoài ra) first, second, third… (thứ nhất, máy hai, sản phẩm công nghệ ba…) in addition (thêm vào đó) in the first place, in the second place, in the third place (ở địa điểm thứ nhất, ở chỗ thứ hai, ở địa điểm thứ ba) furthermore (xa rộng nữa) moreover (thêm vào đó) to lớn begin with, next, finally (bắt đầu với, tiếp theo là, cuối cùng là)

*

2. Từ tín hiệu chỉ vì sao – kết quả

Accordingly (Theo như) & so (và vị thế) as a result (Kết quả là) consequently (Do đó) for this reason (Vì tại sao này nên) hence, so, therefore, thus (Vì vậy) then (Sau đó)

Bạn bị mất nơi bắt đầu tiếng Anh vẫn lâu? các bạn ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất cần cù nhưng chưa hiệu quả? tham khảo ngay những khóa học tập TOEIC để luyện thi TOEIC một cách hiệu quả tại đây:

*

3. Những từ nối dùng làm nối câu trong giờ anh chỉ sự so sánh

by the same token (bằng những bằng chứng giống như như thế) in like manner (theo giải pháp tương tự) in the same way (theo cách giống như thế) in similar fashion (theo cách giống như thế) likewise, similarly (tương trường đoản cú thế)

4. Những từ nối dùng làm nối câu trong giờ đồng hồ anh chỉ sự đối lập

but, yet (nhưng) however, nevertheless (tuy nhiên) in contrast, on the contrary (Đối lập với) instead (Thay vì) on the other hand (Mặt khác) still (vẫn)

5. Những từ chỉ kết luận – tổng kết

and so (và do thế) after all (sau vớ cả) at last, finally (cuối cùng) in brief (nói chung) in closing (tóm lại là) in conclusion (kết luận lại thì) on the whole (nói chung) to conclude (để kết luận) to summarize (Tóm lại)

6. Từ để ví dụ

as an example for example for instance specifically thus to illustrate

7. Các từ nối dùng làm nối câu trong giờ anh chỉ sự khẳng định

in fact (thực tế là) indeed (Thật sự là) no (không) yes (có) especially (đặc biệt là)

8. Các từ nối dùng làm nối câu trong giờ đồng hồ anh chỉ địa điểm

above (phía trên) alongside (dọc) beneath (ngay phía dưới) beyond (phía ngoài) farther along (xa rộng dọc theo…) in back (phía sau) in front (phía trước) nearby (gần) on top of (trên đỉnh của) khổng lồ the left (về phía bên trái) khổng lồ the right (về phía bên phải) under (phía dưới) upon (phía trên)

9. Những từ nối chỉ sự nói lại

in other words (nói cách khác) in short (nói gọn gàng lại thì) in simpler terms (nói theo một cách đơn giản dễ dàng hơn) that is (đó là) khổng lồ put it differently (nói khác đi thì) khổng lồ repeat (để đề cập lại)

*

10. Các từ nối dùng để nối câu trong tiếng Anh chỉ tín hiệu thời gian

afterward (về sau) at the same time (cùng thời điểm) currently (hiện tại) earlier (sớm hơn) formerly (trước đó) immediately (ngay lập tức) in the future (trong tương lai) in the meantime (trong khi ngóng đợi) in the past (trong vượt khứ) later (muộn hơn) meanwhile (trong lúc đó) previously (trước đó) simultaneously (đồng thời) subsequently (sau đó) then (sau đó) until now (cho mang lại bây giờ)

11. Trường đoản cú nối chỉ dẫn ví dụ

For example For instance Such as … lớn illustrate

12. Từ bỏ nối tổng quát, nói chung

Generally, In general, Generally speaking, Overall, On the whole,: On the whole,I think it is a good idea but I would still like to study it further. All things considered,

13. Các từ dùng để nối câu trong giờ đồng hồ Anh nói bỏ ra tiết, nỗ lực thể

In particular, Particularly, Specifically, to be more precise,

14. Từ bỏ nối nhằm nêu ý kiến

In my opinion, Personally, From my point of view, From my perspective, It seems khổng lồ me that… I believe that… It appears to lớn me that …

15. Từ nối đưa ra chủ kiến đối lập

However, Nevertheless, On the other hand, On the contrary, Nonetheless, Although…… ….while/whereas

16. Trường đoản cú nối nhằm so sánh

….similar to… Similarly, In much the same way, …as…as…

17. Các từ dùng để nối câu trong giờ đồng hồ Anh để thêm ý kiến

Moreover, Furthermore, In addition, Besides, What’s more, Apart from…, Also, Additionally,

18. Những từ dùng làm nối câu trong tiếng Anh diễn tả sự chắc chắn rằng về điều gì đó

Certainly, Undoubtedly, Obviously, It is obvious/clear that… Definitely

19. Từ nối miêu tả sự đồng tình

…in agreement that… …in accordance with.. Accordingly

20. Từ bỏ nối để đưa ra nguyên nhân, lý do

Due to… Owing to… This is due khổng lồ … …because… …because of…

21. Từ bỏ nối chỉ dẫn hậu quả hoặc kết quả

As a result, Therefore, Thus, For this reason, Consequently, As a consequence,

22. Trường đoản cú nối đồ vật tự

Firstly, Secondly, Thirdly, Finally, Lastly, At the same time, Meanwhile,

23. Từ bỏ nối kết luận

khổng lồ conclude, In conclusion, to lớn summarise, In summary, In short, to conclude with,

Video chữa bài tập về liên từ trong tiếng Anh

Trên đây cửa hàng chúng tôi đã tổng hợp những từ dùng làm nối câu trong tiếng anh bạn cần buộc phải biết. Hi vọng thông tin trong bài bác sẽ hữu dụng với bạn.