Bản văn khấn Tứ bao phủ Công Đồng tương đối đầy đủ này dành riêng cho các thanh đồng cùng đồng thầy. Các con nhang, đệ tử đi lễ không tiếp tục không nên khấn vị khấn ấp úng sẽ không còn kết nối được âm dương.

Tham khảo: Bài văn khấn tứ lấp ngắn gọn dành cho con nhang, đệ tử

Với sự chân thành của mình, hy vọng các điều mong xin của các bạn đều được cõi trên giữ ân, giáng phúc.

Bạn đang xem: Văn khấn điện tại gia

*

Bài văn khấn tứ tủ công đồng

Con niệm Nam tế bào A Di Đà Phật (3 lần)

– bé lạy chín phương Trời, bé lạy mười phương Đất, bé lạy mười phương chư Phật ,chư Phật mười phương,

– nam giới Mô phiên bản sư mê say Ca Mâu Ni Phật.

– Nam tế bào Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

– Nam tế bào Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

– Nam tế bào Đại Bi Quán rứa Âm bồ Tát.

Con Lạy Chư Đại ý trung nhân Tát, Chư hiền hậu Thánh Tăng .Hộ Pháp Chư Thiên, Thiện Thần ý trung nhân Tát.

– bé lạy Tam Vị Đức Vua cha Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế đam mê Đề trả Nhân Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ

Con Lạy Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết vua Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ.

Con lạy Đức Phật mẫu Hoàng Thiên

Con Lạy Đức Vua thân phụ Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương.

– con lạy Tam Tòa Thánh Mẫu:

Con Lạy mẫu mã Đệ tốt nhất Thượng Thiên

Con Lạy chủng loại Đệ Nhị Thượng Ngàn

Con Lạy mẫu mã Đệ Tam Thoải Phủ

Con Lạy mẫu mã Đệ Tứ Khâm Sai

Con Lạy Hội Đồng quan Tứ Trụ Triều Đình

Con Lạy Tam đậy Công Đồng, Tứ bao phủ Vạn Linh hội Đồng Tiên Thánh Đông A Phủ.

-Con lạy trằn Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.

Con lạy trần Triều Khải Thánh vương Phụ, vương Mẫu, vương Phi Phu Nhân,

Trần Triều vương vãi Huynh, vương vãi Đệ.Vương Tử ,Vương Tế, Vương thiếu phụ Vương Tôn

Con Lạy văn võ bá quan lại quân thần è cổ triều

Con lạy Tam Tòa chúa bói –Hội đồng Chúa bói Chúa chữa Chúa Mán Chúa Mường

Con Lạy Chúa Đệ độc nhất Tây Thiên

Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ

Chúa Đệ Tam Lâm Thao

Tiên Chúa Thác Bờ

Con Lạy Ngũ Phương bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa -Năm Phương Chúa Bà

-Con lạy Ngũ Vị vương vãi Quan, Tôn quan liêu Đệ duy nhất Thượng Thiên , Tôn quan lại Đệ Nhị Giám Sát, Tôn quan lại Đệ Tam Thoải Phủ, Tôn quan Đệ Tứ Khâm Sai, Tôn quan tiền Đệ Ngũ Tuần Tranh.

Con lạy Tôn quan Điều Thất .

-Con cung thỉnh mời Tứ phủ Chầu Bà:

Chầu Đệ độc nhất vô nhị Thượng Thiên

Chầu Đệ Nhị Thượng ngàn Đông Cuông

Chầu Đệ Tam Thoải Phủ

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Chầu Năm Suối Lân

Chầu Lục Cung Nương

Chầu Bảy Tiên La

Chầu chén bát Nàn Đông Nhung Đại tướng tá Quân

Chầu Cửu Sòng Sơn

Chầu Mười Đồng Mỏ

Con lạy Hội Đồng Chầu Bé-Con Lạy Chầu bé nhỏ Thượng ngàn Quyền Cai Bắc Lệ

-Con cung thỉnh mời Tứ lấp Thánh Hoàng, thập vị quan tiền Hoàng: quan liêu Hoàng Quận, quan lại Hoàng Đôi Triệu Tường, Quan Hoàng Bơ Thoải Cung, quan Hoàng tư Thủy Phủ, quan tiền Hoàng Năm, quan liêu Hoàng Sáu , quan lại Hoàng Bảy Bảo Hà, quan Hoàng Tám, quan tiền Hoàng Chín, quan tiền Hoàng Mười.

Con lạy 36 tòa tô Trang , Tám tướng Thập Nhị Tiên Nàng

-Con lạy Tứ che Thánh Cô

Con xin kính lạy Cô độc nhất Thượng Thiên- Cô Cả thường Dùm

Con lạy Cô song Thượng Ngàn

Cô bơ Thoải, con lạy Cô tứ Ỷ La, Cô Năm Suối Lân, Cô Sáu Lục Cung, Cô bảy Tân La, cô Tám Đồi Chè, Cô chín Sòng Sơn, Cô Mười Đổng Mỏ, Hội đồng cô bé, bé Lạy Cô bé xíu Thượng ngàn, cô bé Thoải .con lạy cô Bé bạn dạng Đền (bản điện), nhỏ lạy Tứ che Thánh Cậu trên Ngàn dưới Thoải,

Con lạy Cậu đệ độc nhất vô nhị Hoàng Thiên , Cậu Hoàng Đôi Thượng Ngàn, Cậu Hoàng cha Thoải, Cậu Hoàng tư Long Thành , nhỏ Lạy Cậu bé Hoàng Thiên , Cậu bé bỏng Thượng Ngàn, Cậu Quận che Dầy, Cậu Đồi Ngang Phố mèo .Con lạy cậu bé bản Đền (Bản Điện).

– con Lạy Hội Đồng quan liêu Ngũ Dinh, Đôi quan lại Thanh Xà Bạch Xà, sơn Thần bạn dạng Thổ Ngũ Hổ Thần Tướng-

– con cung thỉnh mời chư vị Chúa Chầu các Quan thủ Đền thủ Điện, Chư vị Thành Hoàng bản Thổ , Chư vị Thần thổ cư đồng ngự dải đất này.

Xem thêm: Top 10+ Phần Mềm Làm Poster Đơn Giản Trên Điện Thoại, 8 Phần Mềm Thiết Kế Poster Online Miễn Phí

– Đệ tử bé tên là:…………. Tuổi:……….

Ngụ tại:……………………………

Kim niên kim nguyệt mèo nhật lương thời. Từ bây giờ ngày:… Tháng:… Năm:…

( dâng gì cầu gì khấn nấy hoặc theo bài bên dưới)

Nhân …………..

Đệ tử con nhất trọng điểm 1 lòng, độc nhất tòng 1 đạo, nhất trọng điểm trí thiết, độc nhất dạ chí thành, tối tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực (mang mồm về tâu, với đầu về bái), trên con tấu thượng thiên, dưới bé đệ trình long cung thuỷ che cùng đồng gia quyến đăng cung phụng cửa ngõ đình thần tam tứ lấp ……………(tên đền) linh từ.

Mong trên cha độ, dưới mẫu thương, đèn trời đuốc biển lớn soi đường dẫn lối, phù hộ độ trì đến quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà , vuốt ve bít trở đến gia chung chúng nhỏ trong 3 tháng hè, 9 mon đông, tai qua nàn khỏi- Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được an ninh vô sự, ô cửa khang ninh, cầu danh đắc danh , ước phúc đắc phúc, đắc tài không nên lộc…… Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh hội chứng giám!!!

-Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ loại họ….. Nguyên quán…..,Tổ Cô Mãnh Tướng,cậu nhỏ nhắn cô nhỏ nhắn tại gia, chư vị tiên linh trong chiếc họ theo hầu Phật Thánh cửa Đình Thần Tam Tứ Phủ, trên tấu tòa vàng Thượng Thiên , bên dưới tấu Thủy Cung Địa che ,cho nhỏ cháu tốt nhất một lòng, tòng một đạo Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm…

– Đệ tử con tên là:…………. Tuổi:……….

Ngụ tại:……………………………

Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời.

Hôm ni ngày:… Tháng:… Năm:…

Đệ tử bé nhất tâm 1 lòng, duy nhất tòng 1 đạo, nhất trọng điểm trí thiết, độc nhất dạ chí thành, tối tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực sở hữu miệng về tâu, sở hữu đầu về bái, trên bé tấu thượng thiên, dưới bé đệ trình long cung thuỷ che cùng đồng gia quyến đăng bái yết cửa đình thần tam tứ lấp ……………(tên đền) linh từ.

Mong trên phụ vương độ, dưới mẫu thương, đèn trời đuốc biển khơi soi đường truyền lối, phù trợ độ trì mang lại quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà cung như vuốt ve đậy trở đến gia thông thường chúng nhỏ trong 3 mon hè, vào 9 tháng đông, đầu năm mới chí giữa, nửa năm chí cuối được an toàn vô sự, vạn sự như ý, gồm bệnh thì tan, gồm nạn thì qua, tai quan tiền nạn khỏi …… Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!

– Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ loại họ….. Nguyên quán…..,Tổ Cô Mãnh Tướng,cậu nhỏ xíu cô bé tại gia, chư vị vong linh trong mẫu họ vẫn hầu hạ phật thánh, làm đầy tôi kẻ tớ tại các phiên bản đền phiên bản phủ tấu đối phụng đình cho nhỏ cháu nhất trung tâm một lòng tốt nhất tòng một đạo mong được mong thấy, mong sao được vậy…

Một số điểm để ý khi khấn văn Tứ Phủ để sở hữu ứng nghiệm được tốt nhất

– nên quỳ lạy tốt hơn trường hợp có đk về vị trí, chỉ đứng khi không tồn tại chỗ để ngồi. Bên thánh không chấp giả dụ ta không có chỗ quỳ lạy, nhưng lại sẽ chấp ta nếu tất cả chỗ mà lại không quỳ. Quỳ là sự việc thể hiện sự tôn kính mà.

– lúc khấn bắt buộc chắp tay cung kính, dồn tổng thể tâm trí vào câu khấn,. Rất có thể mở mắt, nhưng phải đặt hướng mắt vào các tượng thánh. Rất có thể nhắm mắt để tiện mang lại dồn tâm trí vào câu khấn thì trong thâm tâm vẫn phải hướng trực tiếp vào cung thờ.

– không thật nặng nại về nội dung để làm sao để cho lời khấn được mạch lạc, để hoàn toàn có thể khấn bởi cả loại tâm của mình. Đây là phần đặc biệt quan trọng nhất trong lúc khấn. Có làm được vậy nên thì cây mong tâm linh giữa bạn khấn với cõi trung tâm linh mới được kết nối. Khi đó lời khấn của bản thân mình mới được chứng. Nếu trong lúc khấn nhưng mà không trọng điểm niệm được điều này thì gồm khấn hay mang đến đâu cũng khó khăn được hội chứng giám. Hoàn hảo không được mang bạn dạng in sẵn ra nhưng mà đọc. Trường hợp ta phát âm thì cây cầu âm dương không lúc nào được kết nối.

– đề xuất dãi bày chi tiết cụ thể những việc mình cần xin thì sẽ càng tốt. Có như vậy, cõi chết mới biết mình vướng loại gì, mắc sinh sống đâu, chỗ nào ngăn trở bản thân thì cõi chết mới gồm cách xử lý cho bọn họ được. Tránh việc khấn tầm thường chung không rõ ràng như: sở hữu một chào bán mười, tài lắm, nhiều lộc, gặp may chạm chán mắn…..

– Đi lễ không quá cầu kỳ về đồ dùng lễ vì cõi âm binh thường: triệu chứng tâm không bệnh lễ. Nếu gồm lễ thì nên cần đơn sơ. Họ nên dành giảm phẫn lễ nhằm cung tiến, xuất xắc giọt dầu. Việc đó xuất sắc hơn do góp công của xây cất nhà đền sẽ tiến hành nhà ngài bệnh tâm những hơn. Bố mẹ nào chả thương bé nghèo. Do thế, tránh việc đua đòi mua lễ, đặc biệt là mã mang đến tốn kém mà không hỗ trợ gì đến hưng thịnh thường nhà ngài. Công ty thánh thường niên nhận hàng chục ngàn mã, vàng thử hỏi gồm dùng làm bỏ ra ở cõi đó. Lễ mã chẳng qua là trình bày lòng tôn kính cơ mà thôi.

– Hãy tự bản thân khấn thì tốt hơn vì các thầy chỉ vắt mình khấn hộ nên có thể khấn được tầm thường chung hoặc chỉ cần tên vấn đề chứ quan yếu tả được những khúc mắc vào sụ việc như chính phiên bản thân bọn chúng ta. Bởi vậy, lúc thầy khấn hoàn thành ta yêu cầu tự khấn một mình sau, nếu như không thì hoàn toàn có thể khấn thầm tức thì khi các thầy khấn chung. Lưu lại ý, chỉ khấn nhẩm thầm để tránh tác động đến người xung quanh. Nếu ta làm tác động đến fan xung xung quanh thì chính chúng ta không tôn trọng bao gồm mình thì há bỏ ra nhà thánh còn ý muốn nghe bỏ ra lời trình bày của chính mình nữa.

– Một điểm lưu ý thêm là bà bé hay bao gồm cái tật đi với thầy, khi thầy lễ cho người khác thì mình ko thèm để ý. Cực tốt là phải lắng trọng điểm để nghe và cùng lạy tạ cho những người ta. Mình không tiếp phúc cho tất cả những người thì há chi fan tiếp phúc mang lại ta. Nhưng với đơn vị thánh ai chả là con, bên thánh không thích các kẻ chỉ biết cho chính mình mà quên đi đồng loại.

– vào đền có khá nhiều cung, nếu bọn họ đến từng cung mà khấn đầy đủ, mạch lạc là điều bất khả thi bởi vì ngay chính họ cũng sẽ mất kiên nhẫn để hướng vai trung phong trí vào lời khấn. Bởi vậy, bọn họ chỉ nên lựa chọn 1 vị trí khấn đầy đủ, tốt nhất có thể là tại Ban Công Đồng tốt là văn khấn tứ tủ công đồng, giả dụ không chúng ta vào chính cung của vị thánh chủ đền, nếu không thể chỗ thì bọn họ ra phía bên ngoài cửa thường khấn vọng vào, còn hơn yêu cầu đứng xum xê xô đẩy khiến họ không thể nhất trọng tâm trong suốt thời hạn khấn. Như chúng ta đã biết khi khi trung khu trí bị đứt mạch thì gai dây âm dương tiếp nối của bọn họ với cõi âm sẽ bị gián đoạn. Vớ nhiên, mọi điều ta khấn sẽ trở nên vô giá bán trị. Sau đó, bọn họ sẽ đến các cung không giống vái lạy với xin cảm tạ là đủ. Lý do dễ dàng và đơn giản là lúc ta khấn vừa rồi là sẽ khấn các vị đó rồi. Tất nhiên, nếu thời gian cho phép chúng ta cũng có thể tóm tắt các điều bắt buộc lễ tạ và các điều cần xin. Nên nhớ chỉ nắm tắt thôi nghe.